Om dekodet - dekodet

Dekodet.no samler populærvitenskapelige artikler, forskningsnyheter, og lærerike podcastepisoder. Dekodet.no er politisk uavhengig og linker kun til saker fra etablerte anerkjente medier.

Nettavisen er en forlengelse av podcasten DEKODET – der eksperter og fagfolk innen ulike felt dekoder hvordan ting henger sammen og fungerer.

Målet med nettavisen er å gjøre populærvitenskapelig innhold lett tilgjengelig, og tilfredsstille vitebegjæret og lærelysten til alle nysgjerrigperer der ute!

Dekodet.no drives av Dekodet AS.

Powered by Labrador CMS