Molekylærbiolog Sigrid Bratlie.

Er genmodifisert mat trygt å spise? 

PODCAST: Molekylærbiolog Sigrid Bratlie har sittet i genteknologiutvalget som nylig har levert sin rapport til regjeringen med forslag til endringer i genteknologiloven.

Flertallet i utvalget – inkludert Sigrid – mener det er uetisk å ikke satse på GMO, og at dagens regelverk er for strengt.

I tillegg til rapporten snakker vi om hva GMO er, hva som skiller GMO fra CRISPR, på hvilken måte GMO kan bidra til å løse noen av verdens mange utfordringer, GMO i Norge vs resten av verden, om det er trygt å spise GMO-mat, og hvordan diskursen rundt disse spørsmålene har endret seg.

Genteknologiutvalgets konklusjon kan lastes ned på regjeringens hjemmeside.

Powered by Labrador CMS